Herman Nilsen & Sønner AS

Blikkenslager i generasjoner

Herman Nilsen ble født 16.1.1895. Han vokste opp på Bøkkerfjellet i Larvik, og var yngst av tretten søsken. Faren var tilknyttet brannstasjonen rett ved og fikk derfor bygge hus der. Herman startet som lærling hos T.M. Larsen Blikkenslagerforretning i 1909. Lønnen i starten var kr. 3,- pr. uke. Årene etter i lærlingtiden steg den med 2 kroner hvert år, med en ekstra økning mot slutten slik at lærlingtiden ble avslutta med kr. 8,- i uka. Arbeidstid 60 timer pr. uke. Produksjonen i lærlingtida bestod stort sett av kjøkkenutstyr, melkespann og lignende som ble produsert om vinteren og solgt om sommeren.

Herman ble blikkenslagersvenn som attenåring og i 1915 begynte han hos Ragnvald Nilsen i Nansetgaten. Her produserte han pipebeslag, takrenner, damphetter til komfyrer, bryggepanner, ovnsplater og lignende. Herman var turner og fikk god balanse av å gå på taket. Spaserte gjerne på mønet eller i takrenna. Han likte seg i høyden der han «så litt av verden». Herman tok svendebrev 20.5.19 og haandverksbrev 6.8.1919.

I 1919 stiftet han eget selskap. Det var tøffe tider, men med mottoet «nød lærer naken kvinne å spinne» fikk han dette til å virke. Han startet selskapet i vedskjulet i nansetgaten 17, hvor han bodde sammen med familien i en liten leilighet. Det var vanskelig til å begynne med, men , men etter hvert fikk han kjøpt gården og utvidet verkstedet. Etter 1930 ble det mer sving på sakene. Det ble større prosjekter som tekking av kirketårn og slottet på Fritzøehus med kobber. De rike benyttet kobber og messing, mens «vanlige folk» bare hadde råd til galvanisert jern.

Herman arbeidet til han ble 90 år. Han produserte småting, gjorde gammelt håndverk og gjorde rent på kontorer og spiserom.

Herman Nilsen fikk tre sønner og en datter. Sønnene gikk inn i firmaet. Datteren tok jobb hos Albert Bøe. Sønnene Yngvar og Thorleif var 16 år og gikk rett fra skole og inn i firmaet. Rolf gikk først i snekkerlær hos Treschow Fritzøe, og hadde et samarbeid med en annen entreprenør i byen. Han begynte også i blikkenslagerbedriften etter hvert.

Disse guttene drev verkstedet i nansetgata 17 fram til 1969. Da var selskapet Herman Nilsen & Sønner stiftet. Det ble fort for liten plass i bygården. Porten var for liten og det var for liten arbeidsplass.

Det ble derfor kjøpt en tomt i Vikingveien på Hovland hvor man bygde ett nytt verksted. Kontoret fortsatte i byen, men det varte ikke lenge før det ble flyttet til Hovland det også.   

I 1986 ble selskapet omdannet til aksjeselskap og Hermans barnebarn Rolf Bjarne og Jørn kom inn på eiersiden sammen med de tre sønnene. Disse hadde sine svennebrev fra 1982 og 1980 og fikk mesterbrev i 1984. i 1989 ble Yngvar og Thorleif kjøpt ut av Rolf og sønnene og eierskapet ble da samlet i denne grenen av familien. Rolf trakk seg ut av driften i 1995, og sønnene overtok den daglige ledelse og har hatt den fram til i dag.

I år 2000 ble lokalene på Hovland ansett som for små og det ble bygget nytt verkstedet med kontorlokaler på Hegdal i Larvik hvor de holder til i dag.

Verkstedet er i dag et moderne godt utrustet verksted med sakser og knekker som tar tre meters plater, og stanse.

I tidligere tider ble alt lagd for hånd, før det kom enkle hånddrevne maskiner og knekker som kunne knekke plater i 1 meters bredde. Krav til presisjon og effektivitet har gjort at det det er stadige utskiftninger i maskinparken, og selskapet har i dag tre moderne knekker og to sakser i tillegg til en større park av mindre verktøy.

I dag drives selskapet av Rolf Bjarne Linnerud og Jørn Vetle Nilsen. Selskapet har 20 ansatte og leverer blikkenslager, fasade og ventilasjonstjenester i søndre Vestfold og Grenlandsområdet.